Provozovatel

Zásady ochrany osobních údajů zabezpečuje společnost  A3 Soft s.r.o.,  IČ: 46580581 , DIČ: CZ46580581, sídlo: Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, která je provozovatelům osobních údajů, které bude zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Provozovatel  postupuje  při  zpracování  osobních   údajů   v   souladu   s   příslušnými   právními  předpisy  České  republiky a s  legislativou  Evropské  unie a v maximální míře dbá na soukromí dotknutých osob a na jejich ochranu osobních údajů, které ji byli poskytnuté a které zpracovává.

Důvody zpracování osobních údajů

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom našim  klientům a ostatním dotknutým osobám nemohli poskytnout naše služby v požadovaném rozsahu.

Vaše osobní údaje zadáváte dobrovolně do různých formulářů na našich stránkách: registrační formuláře, objednávkové formuláře, ankety. Jde hlavně o kontaktní údaje (jméno, sídlo, adresa, e-mail) a fakturační údaje (IČO, DIČ, IČ DPH, číslo účtu). Tyto údaje sú nevyhnutné na účely poskytování objednaných služeb.

Komentáře

Když návštěvníci webu zanechávají na stránce komentáře, sbíráme údaje, které jsou zobrazené ve formuláři komentáře a taktéž IP adresu použivatelů a user-agent prohlížeče z důvodu ochrany proti spamu.

Anonymizovaný řetězec vytvořený z vaší e-mailové adresy (nazývaný také hash) může být poskytnutý službě Gravatar pro ověření, nebo ji používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar najdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře bude vaše profilová fotografie veřejně zobrazená spolu s obsahem vašeho komentáře.

Rozsah osobních údajů jsou následovné

Účely zpracování osobních údajů jsou následující:

 • Poskytovaní služeb
 • Plnění smlouvy
 • marketingové účely (zasílání novinek, newsletterů, informací)

Vaše osobní údaje  nebo fakturační údaje potřebujeme, abychom splnili zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů. Pro tyto účely od vás vyžadujeme:

 • Osobní údaje – jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon
 • Fakturační údaje – obchodní název, fakturační údaje, místo podnikání nebo sídlo, e-mail, telefon a jméno zodpovědné osoby

Kontaktní formuláře

Pokus přidáte komentář na naši stránce, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, emailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to pro vaše pohodlí, aby jste nemuseli opětovně vyplňovat vaše údaje znovu při přidávání dalšího komentáře. Této soubory cookies jsou platné jeden rok.

Pokud máte na naší webové stránce účet a přihlásíte se, uložíme dočasné soubory cookies na určení toho, pokud váš prohlížeč akceptuje soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a jsou zrušené při zavření prohlížeče.

Při přihlášení nastavíme několik cookies souborů, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies josu platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Když zvolíte možnost „zapamatovat“, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se z vašeho účtu, jsou soubory cookies odstraněny.

Při úpravě nebo publikovaní článku budou ve vašem prohlížeči uložené dodatečné soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a odkazují jen na ID článku, který jste upravovali. Soubory jsou platné 1 den.

Soubory cookies

Když přidáte komentář na naší stránce, můžete souhlasit s uložením vašeho jména, e-mailové adresy a webové stránky do souboru cookies. Je to pro vaše pohodlí, aby jste nemuseli opětovně vyplňovat vaše údaje znovu při přidávaní dalšího komentáře. Tyto soubory cookies jous platné jeden rok.

Když navštívíte naší stránku přihlášení, uložíme dočasné soubory cookies na určení toho, jestli váš prohlížeč akceptuje soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a jsou odstraněny při zavření prohlížeče.

Při přihlášení nastavíme několik souborů cookies, abychom uložili vaše přihlašovací údaje a nastavení zobrazení. Přihlašovací cookies josu platné dva dny a nastavení zobrazení jeden rok. Pokud zvolíte možnost “zapamatovat”, vaše přihlášení bude platné dva týdny. Při odhlášení se z vašeho účtu josu soubory cookies odstraněny.

Při úpravě nebo publikování článku budou ve vašem prohlížeči uložené dodatečné soubory cookies. Tyto soubory cookies neobsahují žádné osobní údaje a odkazují pouze na ID článku, který jste upravovali. Soubory jsou platné 1 den.

Vložený obsah z jiných webových stránek

Články na této webové stránce mohou obsahovat vložený obsah (např. videa, obrázky, články a podobně). Vložený obsah z jiných stránek se chová stejně, jakoby návštěvník navštívil jinou webovou stránku.

Tyto webové stránky mohou o vás sbírat osobní údaje, používat soubory cookies, vkládat troj-stranné sledování a monitorovat vaší interakci s vloženým obsahem, včetně sledování vaši interakci s vloženým obsahem, jak na dané webové stránce máte účet a jste přihlášený.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Při přidávání komentáře, komentář a jeho metaúdaje jsou uchovávány odděleně. Díky tomu umíme automaticky rozeznat a schválit jakékoliv souvislé komentáře bez toho, aniž by museli být podrženy na moderaci.

Pro uživatelé, kteří se zaregistrují na našich webových stránkách (pokud takový existují), ukládáme i osobní údaje, které poskytují, do jejich uživatelského profilu. Všichni použivatelé mohou kdykoliv zobrazit, upravit nebo odstranit své osobní údaje (kromě změn použivatelského). Správci webových stránek také mohou zobrazit a upravit tyto informace.

Jaké práva máte nad svými údaji

Pokud na této webové stránce máte účet, nebo jste zde přidali komentář, můžete požádat o export vašich osobních údajů, které o vás ukládáme, včetně údajů, které jste nám poskytli. Můžete taktéž požádat o výmaz Vašich osobních údajů. To se ale netýká údajů, které o vás musíme uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kde zasíláme vaše údaje

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolované prostřednictvím automatizované služby na detekci spamu.

Základ pro zpracování osobních údajů

Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základe zákona (teda i bez souhlasu dotknuté osoby) nebo na základě souhlasu dotknuté osoby.

Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez Vašeho souhlasu můžeme zpracovat vaše osobní údaje pro účely výkonu naší činnosti. Základem pro takovéto zpracování vašich osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naší činnost (službu).

Pokud neexistuje zákonný důvod na zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu, zpracujeme vaše osobní údaje jen na základě vámi uděleného souhlasu.

Zveřejňování údajů třetím stranám

Námi zpracované vaše osobní údaje mohou být zpracovány i třetími osobami, za předpokladu, že je to nevyhnutelné pro plnění našeho závazku vůči vám, našim klientům nebo na poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručený vysoký standard ochrany vašich osobních údajů. Třetími osobami jsou například poskytovatelé služeb Google a Facebook.

Osobní údaje dotknuté osoby mohou byť zpracovány v krajinách Evropské unie a krajinách, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Přenos osobních údajů může nastat jen do třetích krajin, kterých právní režim považuje Evropská komise za zabezpečující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje buď manuálně nebo pro využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechny potřebné a nevyhnutelné opatření ne jen technického, ale i kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany vašich osobních údajů byla co nejvyšší.

Práva dotknuté osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotknuté osoby,
 • na opravu nebo vymazání, nebo omezení zpracování osobních údajů,
 • namítat proti zpracování osobních údajů,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost nebo návrh na začatá jednání dozorčímu orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů,
 • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

jakékoliv otázky související s ochranou vašich osobních údajů nám můžete zaslat na email: info@fiskalpro.sk nebo přímo na adresu provozovatele.

Provozovatel je povinný bez zbytečného odkladu oznámit dotknuté osobě porušení ochrany osobních údajů, když takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotknuté osoby.

Provozovatel tímto poskytuje informace o zodpovědné osobě. Zodpovědnou osobou je fyzická osoba Petr Kolář, telefon: +420 608 000 528, email: petr.kolar@fiskalpro.cz.

Jako zodpovědná osoba za zpracování vašich osobních údajů budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základe platného právního důvodu, a především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti nebo uděleného souhlasu.

Ochrana soukromí a smluvní podmínky Google